Mitä velvollisuuksia minulla on vesijettiä ajaessa?

Vesiliikennelain 5 §:n mukaan vesikulkuneuvon käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa...

Miten osaan käyttää vesijettiä?

Koulutamme sekä opastamme jokaisen kuskin sekä kyytiläisen kyseisen vesijetin ominaisuuksiin ja yleisesti vesijetin ajamiseen sekä hallintaan ennen vuokrauksen alkua.

Sisältyykö polttoaine vuokraan?

Polttoaine ei sisälly vuokraukseen ellei tästä ole erikseen sovittu. Voit tankata vesijetin itsevuokrauksen päätyttyä itse, tai maksaa polttoainemaksun 30e/tunti (Trixx) 40e/tunti GTI jolloin hoidamme tankkauksen puolestasi.